mynet sohbet sohbet sohbet odaları

İŞYERİ AÇMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER

▪ Bildirim Formu doldurulur.
▪ Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
▪ İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
▪ İkametgah İlmühaberi
▪ İşe Başlama Formu
▪ Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER

▪ Nüfus Cüzdanı Örneği,
▪ Vergi Levhası,
▪ Esnaf Sicil Kaydı,
▪ Oda Kayıt Belgesi,
▪ Tapu veya Kira Kontrat Fotokopisi,
▪ İki Adet Resim,
▪ Pul

AÇILACAK İŞYERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE İSE;

▪ Belediye o yerin uygun olduğuna dair muvafakat veriyor.
▪ Noter tasdikli muvafakat belgesi (mesken ise kat maliklerinden alınan izin )

ESNAF VE SANATKAR SİCİL MEMURLUĞUNDAN İSTENEN BELGELER

▪ Vergi Levhası fotokopisi ve vergi yoklama fişi
▪ 3 resim
▪ Sicil harcının yatırıldığına dair dekont
▪ Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont

▪ Alanında ustalık belgesi

AnsayfaESNAF BAŞVURUİŞYERİ AÇMAK İÇİN BELGELER